Opowieści czernickie Vali von Roth – Jan Krajczok
Autor: GB 24 marca 2017

Z radością informujemy, że nauczyciel naszej szkoły, pan dr Jan Krajczok napisał powieść historyczną, której akcja toczy się w okolicach Rybnika i w nim samym. Publikacja ukaże się w maju. Zachęcamy do dzielenia się wiadomością i do ciekawej oraz pouczającej lektury.

„Cmentarz rybnickich protestantów kryje ciała kochanków, których związek wstrząsnął w drugiej połowie XIX wieku prawie całym Górnym Śląskiem. Leciwy już baron von Roth z Czernitz poślubił młodszą o przeszło czterdzieści lat Albinę Adamietz. Różnica wieku nie była jednak źródłem skandalu, a chłopskie pochodzenie pięknej wybranki niemieckiego szlachcica. Na domiar złego, baron odprawił z posiadłości swą wieloletnią towarzyszkę wraz z ośmiorgiem dzieci. Najstarsze z nich, z zemsty postanowiły zabić wiarołomnego ojca…

„Opowieści czernickie Vali von Roth” przedstawiają historię prawdziwą, która po dziś dzień wzbudza gwałtowne uczucia wśród potomków barona. Autor w żywy sposób pokazuje historię regionu na przełomie wieków XIX i XX. Czytelnik będzie towarzyszył budowie najstarszego tunelu w Polsce, spotka przemysłowców tworzących dobrobyt regionu, poczuje grozę walk pierwszej wojny światowej. Znajdzie się on nawet w chińskim Zakazanym Mieście, a także wśród śląskich górników w Westfalii i na rybnickim rynku, tuż obok Józefa Piłsudskiego.

Książka Jana Krajczoka otwiera oczy tym, którzy jeszcze nie zdołali dostrzec niesamowitości historii Górnego Śląska.”