Konkursy
Autor: admin 24 marca 2017

► Więcej informacji o konkursach w zakładce ► OSIĄGNIĘCIA – Udział w konkursach.

17 marca odbył się IV Finał Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podobnie jak w latach poprzednich finałowe zmagania swoją obecnością uświetnili pracownicy naukowi KUL, na czele z panią dr hab. Iwoną Niewiadomską, prof. KUL, Prorektorem ds. Kształcenia. Finałowe prezentacje z zakresu wiedzy biologiczno-chemicznej, historycznej oraz języka angielskiego oceniały komisje, które wyłoniły laureatów konkursu. Osoby te uzyskały indeksy lubelskiej uczelni na poszczególne wydziały.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku:

 1. Julia Nogły, IV LO im. M. Kopernika w Rybniku,
  opiekun: p. Katarzyna Romaniuk-Demonchaux

 2. Zofia Kampka, Zespół Szkół Urszulańskich,
  opiekun: p. Dominika Zdrzałek

 3. Jakub Mikołajczyk, I LO im. K. Miarki w Mikołowie,
  opiekun: p. Anna Tomecka

 4. Aleksandra Łochowicz, I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
  opiekun: p. Pola Szolc

 5. Magdalena Stęchły, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. w Rybniku,
  opiekun: p. Izabela Wróblewska

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 1. Justyna Kierzkowska, II LO im. rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie,
  opiekun: p. Przemysław Mycielski

 2. Ewelina Cuber, IV LO im. M. Kopernika w Rybniku,
  opiekun: p. Hanna Cojg

 3. Paulina Skrzypiec, II LO im. rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie,
  opiekun: p. Marek Maculak

 4. Bartosz Niewolski, I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
  opiekun: p. Piotr Sidor

Wydział Nauk Humanistycznych

 1. Filip Kaźmierczak, Zespół Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku,
  opiekun: p. Barbara Leftih

 2. Magdalena Sobik, IV LO im. M. Kopernika w Rybniku,
  opiekun: p. Katarzyna Siwczak

 3. Kacper Grudzień, Zespół Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku,
  opiekun: p. Stefania Gajerska

 4. Łucja Kiwic, Zespół Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku,
  opiekun: p. Barbara Leftih

 5. Justyna Słowik, IV LO im. M. Kopernika w Rybniku
  opiekun: p. Małgorzata Herok

Bardzo cieszy nas fakt, że wśród laureatów są aż cztery uczennice naszego liceum. Gratulujemy.

Podczas finałowej Galii w Domu Kultury Chwałowice indeksy oraz cenne nagrody wręczali: pan Grzegorz Janik, poseł na Sejm RP, prezydent Miasta Rybnika Wojciech Świerkosz oraz dziekani poszczególnych wydziałów.

 

Miło nam poinformować, że zakończono półfinał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

LISTY FINALISTÓW

W każdym konkursie komisje złożone z pracowników naukowych KUL-u wyłoniły 10 finalistów.

Finał odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 8:30 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.

Po konkursie wszystkich finalistów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert muzyczny, który odbędzie się w Domu Kultury Chwałowice.


Miło nam poinformować, że zakończono półfinał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

LISTY PÓŁFINALISTÓW

 • „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”
 • „Biotechnologia – jutro ludzkości”
 • „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości”

W każdym konkursie komisje złożone z pracowników naukowych KUL-u wyłoniły 10 finalistów

Finał odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 8:30 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.

Po konkursie wszystkich finalistów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert muzyczny, który odbędzie się w Domu Kultury Chwałowice.

 


IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy.

Organizatorzy:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tegoroczna edycja jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje trzy konkursy:

 • „Język angielski – pomysł na Twoją przyszłość” – o indeks na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
 • „Biotechnologia – jutro ludzkości” – o indeks na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.
 • „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – o indeks na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Szczegółowe regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe (odrębne dla każdego konkursu) znajdują się
w załącznikach podobnie jak terminarz (taki sam dla wszystkich konkursów).

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu z ramienia szkoły:

 • Język angielski

Martyna Krajczok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: krajczoki@op.pl; tel. 511 925 654

Małgorzata Herok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: malgorzata-herok@wp.pl; tel. 664 048 825

 • Biotechnologia

Katarzyna Romaniuk – Demonchaux – nauczyciel biologii

Kontakt: katarzyna.romaniuk@ivlorybnik.pl tel. 601 081 451

Halina Glenc – Pyka – nauczyciel chemii

Kontakt: hapy@interia.pl tel. 504 163 183

 • Prawo

Hanna Cojg – nauczyciel historii i wos-u

Kontakt: haniamor@onet.eu tel. 606 398 984

Agnieszka Pielorz – nauczyciel historii i wos-u

Kontakt: agnieszka.pielorz@ivlorybnik.pl tel. 607 677 954

 

► regulamin-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-biotech

► regulamin-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-prawo

► regulamin-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-j-ang

 

 

Listy półfinalistów:

 

BIOTECHNOLOGIA

HISTORIA

JĘZYK ANGIELSKI

 

Ankieta osobowa – biotechnologia

Ankieta osobowa – j. angielski

Ankieta osobowa – historia

Terminarz konkursów

07.11.2016 – ogłoszenie warunków konkursów.

od 07.11.2016 do 21.11.2016 – rejestracja uczestników.

23.11.2016 – udostępnienie listy pytań testowych (test z języka angielskiego;
test biologiczno – chemiczny; test z historii) Przewodniczącym Szkolnych Komisji Konkursowych.

28.11.2016 – etap szkolny wszystkich trzech konkursów – godz. 9.00.

30.11.2016 – przesłanie wyników etapu szkolnego wszystkich trzech konkursów drogą mailową organizatorowi na adres dyrektor@ivlorybnik.pl z dopiskiem

j. angielski , biotechnologia lub historia

30.11.2016 – 02.12.2016 – przesłanie poprawionych testów tradycyjną pocztą na adres szkoły w celu weryfikacji.

05.12.2016 – ogłoszenie wyników i listy półfinalistów.

05.12.2016 – 03.02.2017 – półfinał – przygotowanie i przesłanie esejów (konkurs języka angielskiego i historii) lub posterów (konkurs biotechnologii) organizatorowi
w wersji elektronicznej i papierowej.

06.02.2017 – 17.02.2017 – weryfikacja i ocena esejów przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz posterów przez pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

20.02.2017 – ogłoszenie wyników i listy finalistów.

20.02.2017 – 10.03.2017 – przygotowanie prezentacji multimedialnych i sesji posterowych.

16 – 17.03.2017 – finał konkursu

 


  

III Wojewódzki Konkurs Wiedzy

organizowany przez:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tegoroczna edycja jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje trzy konkursy:

 • Język angielski – pomysł na Twoją przyszłość” – o indeks na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 • Biotechnologia – jutro ludzkości” – o indeks na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

 • Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – o indeks na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Szczegółowe regulaminy (odrębne dla każdego konkursu) znajdują się w załącznikach podobnie jak terminarz (taki sam dla wszystkich konkursów).

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu z ramienia szkoły:

 • Język angielski

Martyna Krajczok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: krajczoki@op.pl; tel. 511 925 654

Małgorzata Herok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: malgorzata-herok@wp.pl; tel. 664 048 825

 • Biotechnologia

Katarzyna Romaniuk – Demonchaux – nauczyciel biologii

Kontakt: katarzyna.romaniuk@ivlorybnik.pl tel. 601 081 451

Halina Glenc – Pyka – nauczyciel chemii

Kontakt: hapy@interia.pl tel. 504 163 183

 • Prawo

Hanna Cojg – nauczyciel historii i wos-u

Kontakt: haniamor@onet.eu tel. 606 398 984

Agnieszka Pielorz – nauczyciel historii i wos-u

Kontakt: agnieszka.pielorz@ivlorybnik.pl tel. 607 677 954

 

 ► Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – biotechnologia

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – j. angielski

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – historia

 

Półfinał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

Miło nam poinformować, że zakończono półfinał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy na wybrane kierunki Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2016 r. o godz: 8:30 w Domu Kultury „Chwałowice” ul. 1 Maja 91 B . Proszę Finalistów o przybycie na godz. 8:15.

Prezentacje przygotowane na finał historii i języka angielskiego proszę mieć ze sobą na USB Pendrive zapisane w programie Power Point 2003 lub niższy.

Finalistom serdecznie gratulujemy, a pozostałym gorąco dziękujemy za udział w konkursie i wysoki poziom prezentowanych prac.

 Lista finalistów – biotechnologia

Lista finalistów – historia

Lista finalistów – j. angielski


 I etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

III edycja: „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”

II edycja: „Biotechnologia – jutro ludzkości”

I edycja: „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” 

W imieniu organizatorów konkursu gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom, 
a szczególnie półfinalistom, którzy przeszli do kolejnego II etapu.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i młodzieży za wkład pracy 
w przygotowanie do konkursu i organizację etapu szkolnego.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu o indeksy wydziałów KUL będą okazją do pogłębiania wiedzy i pomysłem na dalszą edukację młodzieży naszych szkół.

Listy półfinalistów :

Lista półfinalistów – biotechnologia

Lista półfinalistów – j. angielski

Lista półfinalistów – historia

 

Ankieta osobowa – biotechnologia

Ankieta osobowa – j. angielski

Ankieta osobowa – historia


 

Terminarz konkursów

02.11.2015 – ogłoszenie warunków konkursów.
od 02.11.2015 do 13.11.2015 – rejestracja uczestników.
16.11.2015 – udostępnienie listy pytań testowych (test z języka angielskiego; test biologiczno – chemiczny; test z historii) Przewodniczącym Szkolnych Komisji Konkursowych.
19.11.2015 – etap szkolny wszystkich trzech konkursów – godz. 9.00.
23.11.2015 – przesłanie wyników etapu szkolnego wszystkich trzech konkursów drogą mailową organizatorowi na adres konkurs.kul@ivlorybnik.pl z dopiskiem j. angielski , biotechnologia lub historia
23.11.2015 – 27.11.2015 – przesłanie poprawionych testów tradycyjną pocztą na adres szkoły w celu weryfikacji.
01.12.2015 – ogłoszenie wyników, listy półfinalistów.
02.12.2015 – 15.01.2016 – półfinał – przygotowanie i przesłanie esejów (konkurs języka angielskiego i historii) lub posterów (konkurs biotechnologii) organizatorowi w wersji elektronicznej i papierowej.
18.01.2016 – 05.02.2016 – weryfikacja i ocena esejów przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL oraz posterów przez pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.
08.02.2016 – ogłoszenie wyników i listy finalistów.
09.02.2016 – 08.03.2016 – przygotowanie prezentacji multimedialnych i sesji posterowych.
10 – 11.03.2016 – finał konkursu