Konkursy
Autor: admin 15 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

organizowanego przez:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tegoroczna edycja jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje aż pięć konkursów:

 • Język angielski – pomysł na Twoją przyszłość”konkurs z języka angielskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 • Ciekawi świata” konkurs z języka polskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 • Biotechnologia – jutro ludzkości” konkurs z biologii i chemii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

 • Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – konkurs z historii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 • Nikt nie jest samotną wyspą. O potrzebie relacji.”konkurs z wiedzy o społeczeństwie o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe (odrębne dla każdego konkursu)

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z historii 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 2019 – biotech.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – j.polski 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – wos 2019

Regulamin konkursu z języka angielskiego 2019

Formularz zgłoszeniowy-historia

Formularz zgłoszeniowy-biotechnologia

Formularz zgłoszeniowy-język polski

Formularz zgłoszeniowy-wiedza o społeczeństwie

Formularz zgłoszeniowy-j.ang

 

Terminarz (taki sam dla wszystkich konkursów).

Terminarz konkursów 2018/2019

05.11.2018ogłoszenie warunków konkursów.

od 06.11.2018 do 16.11.2018 – rejestracja uczestników.

22.11.2018 – udostępnienie listy pytań testowych (test z języka angielskiego; test
z języka polskiego; test z wiedzy o społeczeństwie; test biologiczno – chemiczny; test z historii) Przewodniczącym Szkolnych Komisji Konkursowych.

26.11.2018 – etap szkolny wszystkich pięciu konkursów – godz. 9.00.

Uczeń może przystąpić tylko do jednego, wybranego konkursu
(I etap odbywa się jednocześnie).

28.11.2018 – przesłanie wyników etapu szkolnego wszystkich trzech konkursów drogą mailową organizatorowi na adres dyrektor@ivlorybnik.pl z dopiskiem

j. angielski, biotechnologia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

30.11.2018 – 04.12.2018 – przesłanie poprawionych testów tradycyjną pocztą na adres szkoły w celu weryfikacji.

10.12.2018 – ogłoszenie wyników i listy półfinalistów.

10.12.2018 – 18.01.2019 – półfinał – przygotowanie i przesłanie esejów (konkurs języka angielskiego, języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie) lub posterów (konkurs biotechnologii) organizatorowi w wersji elektronicznej i papierowej.

21.01.2019 – 06.02.2019 – weryfikacja i ocena esejów przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych oraz posterów przez pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

08.02.2019 – ogłoszenie wyników i listy finalistów.

08.02.2019 – 14.03.2019 – przygotowanie wypowiedzi i prezentacji multimedialnych oraz sesji posterowych.

15.03.2019 – finał konkursu

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu z ramienia szkoły:

 • Język angielski

Martyna Krajczok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: martyna.krajczok@ivlorybnik.pl; tel. 511 925 654

Małgorzata Herok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: malgorzata.herok@ivlorybnik.pll; tel. 664 048 825

 • Język polski

Jan Krajczok – nauczyciel języka polskiego

Kontakt: jan.krajczok@ivlorybnik.pl: tel. 505 687 381

Halina Szymczyk – nauczyciel języka polskiego

Kontakt: halina.szymczyk@ivlorybnik.pl: tel. 667 604 727

 • Biotechnologia

Katarzyna Romaniuk – Demonchaux – nauczyciel biologii

Kontakt: katarzyna.romaniuk@ivlorybnik.pl tel. 601 081 451

Aneta Kustra – Mruzek – nauczyciel chemii

Kontakt: aneta.mruzek@ivlorybnik.pl: tel.691 912 932

 • Prawo

Hanna Cojg – nauczyciel historii i wos – u

Kontakt: hanna.cojg@ivlorybnik.pl: tel. 606 398 984

Agnieszka Pielorz – nauczyciel historii i wos – u

Kontakt: agnieszka.pielorz@ivlorybnik.pl tel. 607 677 954

 • Wiedza o społeczeństwie

Kontakt:

Sylwia Janicka – pedagog szkolny

Kontakt: sylwia.janicka@ivlorybnik.pl: tel. 607 031 056

Regulaminy w zakładce – Konkursy

 


 

V Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II już za nami. Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji oraz szczegółowej listy Laureatów. Serdecznie GRATULUJEMY.

 

V Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Konkurs o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Listy finalistów:

Lista finalistów – biotechnologia

Lista finalistów – j. angielski

Lista finalistów – historia

Lista finalistów – język polski

Lista finalistów – wos

 


I etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

V edycja: „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”

IV edycja: „Biotechnologia – jutro ludzkości”

III edycja: „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” 

I edycja: „Ciekawi świata”

I edycja: „Nikt nie jest samotną wyspą – o potrzebie relacji”

W imieniu organizatorów konkursu gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom, 
a szczególnie półfinalistom, którzy przeszli do kolejnego II etapu.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i młodzieży za wkład pracy 
w przygotowanie do konkursu i organizację etapu szkolnego.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu o indeksy wydziałów KUL będą okazją do pogłębiania wiedzy i pomysłem na dalszą edukację młodzieży naszych szkół.

Listy półfinalistów :

Lista półfinalistów – biotechnologia

Lista półfinalistów – j. angielski

Lista półfinalistów – historia

Lista półfinalistów – język polski

Lista półfinalistów – wiedza o społeczeństwie

 

Ankieta osobowa – biotechnologia

Ankieta osobowa – j. angielski

Ankieta osobowa – historia

Ankieta osobowa – język polski

Ankieta osobowa – wiedza o społeczeństwie

 


 

V edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy.

Organizatorzy:
– IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tegoroczna edycja jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje aż pięć konkursów:

– „Język angielski – pomysł na Twoją przyszłość” – konkurs z języka angielskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
–  „Ciekawi świata” – konkurs z języka polskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
–  „Biotechnologia – jutro ludzkości” – konkurs z biologii i chemii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.
– „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – konkurs z historii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
– „Nikt nie jest samotną wyspą. O potrzebie relacji.” – konkurs z wiedzy o społeczeństwie o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Szczegółowe regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe (odrębne dla każdego konkursu) znajdują się poniżej podobnie jak terminarz (taki sam dla wszystkich konkursów).

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu z ramienia szkoły:

–  Język angielski
Martyna Krajczok – nauczyciel języka angielskiego
Kontakt: martyna.krajczok@ivlorybnik.pl; tel. 511 925 654
Małgorzata Herok – nauczyciel języka angielskiego
Kontakt: malgorzata.herok@ivlorybnik.pll; tel. 664 048 825
–  Język polski
Jan Krajczok – nauczyciel języka polskiego
Kontakt: jan.krajczok@ivlorybnik.pl: tel. 505 687 381
Halina Szymczyk – nauczyciel języka polskiego
Kontakt: halina.szymczyk@ivlorybnik.pl: tel. 667 604 727
–  Biotechnologia
Katarzyna Romaniuk – Demonchaux – nauczyciel biologii
Kontakt: katarzyna.romaniuk@ivlorybnik.pl tel. 601 081 451
Aneta Kustra – Mruzek – nauczyciel chemii
Kontakt: aneta.mruzek@ivlorybnik.pl: tel.691 912 932
–  Prawo
Hanna Cojg – nauczyciel historii i wos – u
Kontakt: hanna.cojg@ivlorybnik.pl: tel. 606 398 984
Agnieszka Pielorz – nauczyciel historii i wos – u
Kontakt: agnieszka.pielorz@ivlorybnik.pl tel. 607 677 954
–  Wiedza o społeczeństwie
Magdalena Biolik – nauczyciel religii; psycholog
Kontakt: magdalena.biolik@ivlorybnik.pl: tel. 698 258 602
Sylwia Janicka – pedagog szkolny
Kontakt: sylwia.janicka@ivlorybnik.pl: tel. 607 031 056

Terminarz konkursów 2017/2018
06.11.2017 – ogłoszenie warunków konkursów.
08.11.2017 – 20.11.2017 – rejestracja uczestników.
22.11.2017 – udostępnienie listy pytań testowych (test z języka angielskiego; test z języka polskiego; test z wiedzy o społeczeństwie; test biologiczno – chemiczny; test z historii) Przewodniczącym Szkolnych Komisji Konkursowych.
27.11.2017 – etap szkolny wszystkich trzech konkursów – godz. 9.00.
Uczeń może przystąpić tylko do jednego, wybranego konkursu (I etap odbywa się jednocześnie).
29.11.2017 – przesłanie wyników etapu szkolnego wszystkich trzech konkursów drogą mailową organizatorowi na adres dyrektor@ivlorybnik.pl z dopiskiem – j. angielski, biotechnologia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.
29.11.2017 – 01.12.2017 – przesłanie poprawionych testów tradycyjną pocztą na adres szkoły w celu weryfikacji.
04.12.2017 – ogłoszenie wyników i listy półfinalistów.
05.12.2017 – 18.01.2018 – półfinał – przygotowanie i przesłanie esejów (konkurs języka angielskiego, języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie) lub posterów (konkurs biotechnologii) organizatorowi w wersji elektronicznej i papierowej.
19.01.2018 – 12.02.2018 – weryfikacja i ocena esejów przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych oraz posterów przez pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.
13.02.2018 – ogłoszenie wyników i listy finalistów.
14.02.2018 – 05.04.2018 – przygotowanie wypowiedzi i prezentacji multimedialnych oraz sesji posterowych.
06.04.2018 – finał konkursu.

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy-j.ang.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – j.polski

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 2018 – biotech.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z historii 2017

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – wiedza o społeczeństwie

 

Formularz zgłoszeniowy-j.ang

Formularz zgłoszeniowy-język polski

Formularz zgłoszeniowy-biotechnologia

Formularz zgłoszeniowy-historia

Formularz zgłoszeniowy-wiedza o społeczeństwie

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij