Wywiadówki i konsultacje
Autor: GB 19 września 2017

Rok szkolny 2017/2018.

1. Terminy wywiadówek

05.12.2017
04.04.2018 – Uwaga! Zmiana terminu!
24.05.2018

2. Konsultacje

– ostatni poniedziałek miesiąca, w którym nie ma wywiadówki od godziny 17:00 do 18:00.

23.10.2017
26.02.2018

3. Terminy wystawiania ocen przewidywanych i ostatecznych.

I semestr – przewidywane 27.11.2017
I semestr – ostateczne 18.12.2017
II semestr – przewidywane klasy III – 04.04.2018
II semestr – ostateczne klasy III – 23.04.2018
II semestr – przewidywane – 23.05.2018
II semestr – ostateczne – 13.06.2018