Konkursy
Autor: admin 2 marca 2020
 
Miło nam poinformować, że został zakończony etap półfinałowy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Indeksy KUL. Komisje poszczególnych Wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wytypowały listy finalistów:

 
Uprzejmie przypominamy uczniom, którzy dostali się do półfinału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, że 31 stycznia 2020 r. upływa termin przesyłania esejów i posterów (biotechnologia).
Czekamy z niecierpliwością na prace – tylko w wersji elektronicznej.

 


Miło nam poinformować, że zakończył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Indeksy KUL i wyłoniono półfinalistów (kolejność na listach jest przypadkowa – nie odzwierciedla punktów zdobytych w etapie szkolnym). 

Teraz zgodnie z harmonogramem młodzież przygotowuje eseje lub postery (biotechnologia) – tylko w wersji elektronicznej –  na zaproponowany w regulaminie temat do 31.01.2020 r.

Oto listy Półfinalistów:

Lista półfinalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy – wiedza o społeczeństwie

Lista półfinalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy – język angielski

Lista półfinalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy – jezyk polski

Lista półfinalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy – historia

Lista półfinalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy – biotechnologia


Serdecznie zapraszam młodzież do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy organizowanego przez:

– IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tegoroczna edycja jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje aż pięć konkursów:

– „Język angielski – pomysł na Twoją przyszłość” – konkurs z języka angielskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,
– „Ciekawi świata” – konkurs z języka polskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,
– „Biotechnologia – jutro ludzkości” – konkurs z biologii i chemii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL,
– „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – konkurs z historii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
– „Zrozumieć siebie! Zrozumieć innych! Zrozumieć świat! Żyć w pełni!” – konkurs z wiedzy o społeczeństwie o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu z ramienia szkoły:

– Język angielski
Martyna Krajczok – nauczyciel języka angielskiego
Kontakt: martyna.krajczok@ivlorybnik.pl; tel. 511 925 654
Małgorzata Herok – nauczyciel języka angielskiego
Kontakt: malgorzata.herok@ivlorybnik.pll; tel. 664 048 825
– Język polski
Halina Szymczyk – nauczyciel języka polskiego
Kontakt: halina.szymczyk@ivlorybnik.pl: tel. 667 604 727
Jan Krajczok – nauczyciel języka polskiego
Kontakt: jan.krajczok@ivlorybnik.pl: tel. 505 687 381
– Biotechnologia
Katarzyna Romaniuk – Demonchaux – nauczyciel biologii
Kontakt: katarzyna.romaniuk@ivlorybnik.pl tel. 601 081 451
Aneta Kustra – Mruzek – nauczyciel chemii
Kontakt: aneta.mruzek@ivlorybnik.pl: tel.691 912 932
– Historia
Hanna Cojg – nauczyciel historii i wos-u
Kontakt: hanna.cojg@ivlorybnik.pl: tel. 606 398 984
– Wiedza o społeczeństwie
Aleksandra Hadzińska – Wyrobek – nauczyciel historii i wos-u
Kontakt: aleksandra.wyrobek@ivlorybnik.pl tel. 608 592 260

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Terminarz 2019/2020 (taki sam dla wszystkich konkursów)

08.11.2019 ogłoszenie warunków konkursów.
od 12.11.2019 do 25.11.2019 rejestracja uczestników.
28.11.2019 udostępnienie listy pytań testowych (test z języka angielskiego; test z języka polskiego; test z wiedzy o społeczeństwie; test biologiczno – chemiczny; test z historii) Przewodniczącym Szkolnych Komisji Konkursowych.
02.12.2019 etap szkolny wszystkich pięciu konkursów – godz. 9.00.
Uczeń może przystąpić tylko do jednego, wybranego konkursu (I etap odbywa się jednocześnie).
04.12.2019 – przesłanie wyników etapu szkolnego wszystkich trzech konkursów drogą mailową organizatorowi na adres dyrektor@ivlorybnik.pl z dopiskiem:
j. angielski, biotechnologia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
04.12.2019 – 09.12.2019 przesłanie poprawionych testów tradycyjną pocztą na adres szkoły w celu weryfikacji.
09.12.2019 ogłoszenie wyników i listy półfinalistów.
09.12.2019 – 31.01.2020 półfinał – przygotowanie i przesłanie esejów (konkurs języka angielskiego, języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie) lub posterów (konkurs biotechnologii) organizatorowi tylko w wersji elektronicznej.
03.02.2020 – 24.02.2020 weryfikacja i ocena esejów przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych oraz posterów przez pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.
02.03.2020 ogłoszenie wyników i listy finalistów.
02.03.2020 – 02.04.2020 – przygotowanie wypowiedzi i prezentacji multimedialnych.
03.04.2020 finał konkursu.

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe (odrębne dla każdego konkursu)

Historia – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 2019-2020

Biotechnologia – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 2019-2020

Język polski – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 2019-2020

WOS – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 2019-2020

Język angielski – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 2019-2020

Formularz zgłoszeniowy – historia

Formularz zgłoszeniowy – biotechnologia

Formularz zgłoszeniowy – język polski

Formularz zgłoszeniowy – wiedza o społeczeństwie

Formularz zgłoszeniowy – język angielski

 

 


 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Festiwalu Piosenki Europejskiej. 

ORGANIZATORZY:

Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach www.dkchwalowice.pl 

Centrum Usług Językowych „Albion” www.albionplanet.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku www.ivlorybnik.pl

Festiwal odbędzie się w dniach 4 – 5 marca  oraz 12 marca 2019 r. w Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.

REGULAMIN

► KARTA ZGŁOSZENIA

 


 

Finał Konkursu Wiedzy o Indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 9:00

w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku; ul. 1 Maja 91 A

Prosimy Finalistów wraz z opiekunami o przybycie o 8:30

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie indeksów i nagród odbędzie się w dniu finału

o godz. 11:30 w Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach

Lista Finalistów – biotechnologia

Lista Finalistów – historia

Lista Finalistów – język polski

Lista Finalistów – wos

Lista Finalistów – j.angielski

——————————————————————————————————–

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

organizowanego przez:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tegoroczna edycja jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje aż pięć konkursów:

 • Język angielski – pomysł na Twoją przyszłość”konkurs z języka angielskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 • Ciekawi świata” konkurs z języka polskiego o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 • Biotechnologia – jutro ludzkości” konkurs z biologii i chemii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

 • Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” – konkurs z historii o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 • Nikt nie jest samotną wyspą. O potrzebie relacji.”konkurs z wiedzy o społeczeństwie o indeksy na dowolny kierunek Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe (odrębne dla każdego konkursu)

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z historii 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 2019 – biotech.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – j.polski 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy – wos 2019

Regulamin konkursu z języka angielskiego 2019

Formularz zgłoszeniowy-historia

Formularz zgłoszeniowy-biotechnologia

Formularz zgłoszeniowy-język polski

Formularz zgłoszeniowy-wiedza o społeczeństwie

Formularz zgłoszeniowy-j.ang

 

Terminarz (taki sam dla wszystkich konkursów).

Terminarz konkursów 2018/2019

05.11.2018ogłoszenie warunków konkursów.

od 06.11.2018 do 16.11.2018 – rejestracja uczestników.

22.11.2018 – udostępnienie listy pytań testowych (test z języka angielskiego; test
z języka polskiego; test z wiedzy o społeczeństwie; test biologiczno – chemiczny; test z historii) Przewodniczącym Szkolnych Komisji Konkursowych.

26.11.2018 – etap szkolny wszystkich pięciu konkursów – godz. 9.00.

Uczeń może przystąpić tylko do jednego, wybranego konkursu
(I etap odbywa się jednocześnie).

28.11.2018 – przesłanie wyników etapu szkolnego wszystkich trzech konkursów drogą mailową organizatorowi na adres dyrektor@ivlorybnik.pl z dopiskiem

j. angielski, biotechnologia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

30.11.2018 – 04.12.2018 – przesłanie poprawionych testów tradycyjną pocztą na adres szkoły w celu weryfikacji.

10.12.2018 – ogłoszenie wyników i listy półfinalistów.

10.12.2018 – 18.01.2019 – półfinał – przygotowanie i przesłanie esejów (konkurs języka angielskiego, języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie) lub posterów (konkurs biotechnologii) organizatorowi w wersji elektronicznej i papierowej.

21.01.2019 – 06.02.2019 – weryfikacja i ocena esejów przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych oraz posterów przez pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

08.02.2019 – ogłoszenie wyników i listy finalistów.

08.02.2019 – 14.03.2019 – przygotowanie wypowiedzi i prezentacji multimedialnych oraz sesji posterowych.

15.03.2019 – finał konkursu

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu z ramienia szkoły:

 • Język angielski

Martyna Krajczok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: martyna.krajczok@ivlorybnik.pl; tel. 511 925 654

Małgorzata Herok – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt: malgorzata.herok@ivlorybnik.pll; tel. 664 048 825

 • Język polski

Jan Krajczok – nauczyciel języka polskiego

Kontakt: jan.krajczok@ivlorybnik.pl: tel. 505 687 381

Halina Szymczyk – nauczyciel języka polskiego

Kontakt: halina.szymczyk@ivlorybnik.pl: tel. 667 604 727

 • Biotechnologia

Katarzyna Romaniuk – Demonchaux – nauczyciel biologii

Kontakt: katarzyna.romaniuk@ivlorybnik.pl tel. 601 081 451

Aneta Kustra – Mruzek – nauczyciel chemii

Kontakt: aneta.mruzek@ivlorybnik.pl: tel.691 912 932

 • Prawo

Hanna Cojg – nauczyciel historii i wos – u

Kontakt: hanna.cojg@ivlorybnik.pl: tel. 606 398 984

Agnieszka Pielorz – nauczyciel historii i wos – u

Kontakt: agnieszka.pielorz@ivlorybnik.pl tel. 607 677 954

 • Wiedza o społeczeństwie

Kontakt:

Sylwia Janicka – pedagog szkolny

Kontakt: sylwia.janicka@ivlorybnik.pl: tel. 607 031 056

Regulaminy w zakładce – Konkursy

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij