International Education
Autor: admin 26 lutego 2014

I N T E R N A T I O N A L      E D U C A T I O N

Cel

Od 2008r. szkoła uczestniczy w programie International Education, którego głównym koordynatorem jest holenderska szkoła Maurick College. Program zrzesza 25 szkół z 12 krajów europejskich. W ramach realizowanego w danym roku kursu tematycznego (np. obywatelstwo europejskie, język i komunikacja, sport, reklama, itp.), prowadzonego podczas dodatkowych zajęć języka angielskiego przy wykorzystaniu narzędzi TIK, uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej, danego tematu i komunikują się  z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Każdego roku organizowane są wymiany młodzieży między partycypującymi szkołami, podczas trwania których uczniowie uczestniczą w zajęciach integracyjnych, językowych, warsztatach tematycznych, wydarzeniach sportowych (maraton w Rotterdamie), prezentują swoje prace oraz mają okazję zwiedzić miejsca ciekawe kulturowo. Zamieszkując  u swoich zagranicznych kolegów i podejmując ich w swoich domach na okres trwania wymiany, mają okazję komunikować się w języku angielskim, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności językowe, oraz zdobywają wiedzę dotyczącą obyczajów, kultury oraz życia codziennego  i rodzinnego w danym państwie. W efekcie uczniowie uczestniczący w projekcie mają większą motywację do nauki języków obcych oraz stają się bardziej świadomymi obywatelami Unii Europejskiej.  Na podobnej zasadzie w wymianach uczestniczą również nauczyciele IV LO,  goszcząc w swoich domach nauczycieli-obcokrajowców i udając się z rewizytą do partnerów. Projekt stanowi i dla nich czynnik motywujący do nauki języków; wielu nauczycieli podjęło bądź kontynuuje naukę języka angielskiego.

W ramach International Education organizowane są  również międzynarodowe konferencje dla dyrektorów i nauczycieli-koordynatorów, dzięki uczestnictwie w których osoby te mają możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z systemami edukacyjnymi różnych państw europejskich oraz dzielenia się wiedzą dotyczącą rozwiązań organizacyjnych w danych szkołach.

Uczestnictwo w projekcie otwiera przed nami również nowe, wykraczające poza granice Unii Europejskiej, możliwości: otrzymaliśmy zaproszenie do międzynarodowego projektu „Water Is Life”, w którym, oprócz europejskich, udział biorą również szkoły średnie z Ameryki i Azji. Na chwilę obecną jesteśmy jedyną polską szkołą uczestniczącą w tym międzynarodowym wydarzeniu, które zakończy się Międzynarodową Konferencją Młodzieży w Singapurze w czerwcu 2014r, podczas której uczestnicy przedstawią swoje prezentacje.  Nasz projekt obejmuje tematykę wykorzystania zasobów wodnych jako terenów rekreacyjnych, a badania, które wykonujemy pozwalają dodatkowo rozwinąć swoje zainteresowania uczniom klas biologiczno-chemicznych w sposób praktyczny, wykraczający poza „szkolną ławę” oraz wzbogacić je o umiejętności językowe, wynikające z faktu, iż jest to projekt międzynarodowy. Mamy nadzieję, że ze względu na swój światowy charakter, stanowić będzie również promocję naszego regionu.

Staramy się pozyskiwać środki finansowe na realizację projektu współpracy zagranicznej z funduszy europejskich. Przykładem jest projekt Comenius, zatytułowany „European Identity”, zrealizowany przez szkołę w latach 2009-11 przy współpracy ze szkołami z Hiszpanii i Belgii, które również są członkami International Education. W latach, w których szkoła nie otrzymała dofinansowania unijnego, udało się realizować projekt dzięki wsparciu finansowemu ze strony rodziców uczniów uczestniczących w programie oraz Rady Rodziców szkoły. Drogocenną  pomoc stanowi również współpraca z zaprzyjaźnionymi instytucjami: Domem Kultury w Chwałowicach, KWK Chwałowice oraz Urzędem Miasta Rybnik.

Długotrwały udział w International Education gwarantuje nam wzorową  współpracę: zawsze możemy polegać na szkołach partnerskich i wzajemnie liczyć na dobrą organizację, powierzając sobie nawzajem uczniów na okres wymiany

Sposoby upowszechniania:

Informacje dotyczące programu umieszczane są na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach (rybnik.com.pl, www.edukacja.rybnik.eu, Gazeta Rybnicka), w formie stałych i tymczasowych wystaw w salach lekcyjnych i korytarzu szkolnym, na ulotkach promujących szkołę, przedstawiane są w czasie Targów Edukacyjnych odbywających się w Rybniku. Każdego roku we wrześniu projekt przedstawiany jest rodzicom uczniów klas pierwszych w formie prezentacji przygotowanej przez uczniów w nim uczestniczących.

 

Linki:

http://www.ie-network.eu/

http://www.comenius.etpclot.cat

 

International  Student Carbon Footprint Challenge
Cel

W kwietniu i maju 2013r. klasa o profilu biologiczno-chemicznym (33 uczniów) uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ekologicznym prowadzonym przez uniwersytety Goteborg w Szwecji  i Stanford w USA.  Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników oraz ich umiejętności językowych z zakresu słownictwa ekologicznego w języku angielskim. W ramach projektu uczniowie wypełnili ankietę poświęconą 4 zagadnieniom: transport, energia i urządzenia, jedzenie oraz zakupy, a następnie wykorzystali przygotowany kalkulator online, dzięki któremu obliczyli swój indywidualny ślad węglowy. Wynik ten mieli okazję porównać ze statystykami podanymi dla naszego regionu oraz Polski,  a ogólny wynik klasy -z wynikami  klas swoich rówieśników z różnych części świata (Europa, Ameryki, Azja, Afryka), które przedstawione zostały na specjalnie w tym celu przygotowanej mapie. Swoimi refleksjami  uczniowie i nauczyciele dzielili się na platformie komunikacyjnej Einztein prowadzonej przez nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Stanford

Projekt nie wymagał żadnych nakładów finansowych po stronie naszej szkoły. Wymagany był jedynie wkład pracy nauczyciela języka angielskiego odpowiadającego  za zebranie indywidualnych wyników uczniów i przygotowanie zestawienia klasowego oraz monitorowanie platformy komunikacyjne.

Sposoby upowszechniania

Informacje dotyczące programu umieszczane były na stronie internetowej szkoły oraz  w lokalnych mediach. Nasz wynik widnieje na interaktywnej mapie projektu.

Link:

http://footprint.stanford.edu/index.html

http://footprint.stanford.edu/compare.html

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij